Η PMP Business Angels Ltd έχει ως κύριο στόχο την προσφορά υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού κόσμου. Η εταιρεία μας στηρίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει:

  • στην πολύχρονη εμπειρία της,
  • στις γνώσεις της σε θέματα οικονομίας, διοίκησης, στρατηγικής,
  • στις γνώσεις της σε θέματα χρηματοδότησης, Προγραμμάτων της Ε.Ε.,
  • στο ευρύ δίκτυο συνεργατών της,
  • στις αξιόπιστες λύσεις που έχει στο ενεργητικό της, προς όφελος ΜΜΕ,
  • στον επαγγελματισμό της, με πρότυπα, μεθόδους, σχέδια, μελέτες, δημόσιες θέσεις.

lp