Ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης γεννήθηκε στη Λάρνακα, το 1948. Πήρε Πτυχίο Μαθηματικών (1971, Πανεπ. Αθηνών), Οικονομικών (1975, Οικονομικό Πανεπ.Αθήνας/ ΑΣΟΕΕ). Το 1978 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ (Ph.D.) Στατιστικής Οικονομικών με διάκριση Άριστα. Η διατριβή του εφαρμόζεται σε θέματα οικονομίας, ενέργειας, δημογραφίας, υγείας.

Από το 1987 είναιΕταίρος/ Fellow του ISMM (Institute of Sales and Marketing Management) καιαπότο 1998 είναι Network Fellow-CETM/ Συνδεδεμένος Εταίρος του Commonwealth Enterprise for Technology Management. Επίσης συνεργάζεται με το International Statistical Institute και το Harvard University σε θέματα Στατιστικής.

Εργαζόμενος απέκτησε διάφορα επαγγελματικά Διπλώματα όπως μεταξύ άλλων:     1) Public Relations (1982),  2) Human Relations and Effective Communications – Dale Carnegie (1983), 3) PR & Crisis Management (1987),  4) Management of Services and Effective Sales (Αshridge Management College,1987-8),  5) Marketing – Exploitation of Knowledge – Expertise (Ashridge Management College, 1990),         6)  Marketing – Marketing Management for Banks  (by MEC, 1985),  7) Management-Market Strategic Change (Courses of London Business School, 1991) κ.ά.

Στην περίοδο 1975-1977 εργάστηκε στο ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Ερευνών, Υπουργείο Συντονισμού Ελλάδας) ως Ερευνητής Α και Βοηθός Καθηγητή.

Στην περίοδο 1978-2001 υπηρέτησε στον Όμιλο Λαϊκής Τράπεζας ως Προϊστάμενος/ Διευθυντής Οικονομικών Ερευνών και Προγραμματισμού, Οικονομικών Μελετών, Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Κέντρου, Προώθησης-Μάρκετινγκ Οικονομικών Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Χορηγιών, Ανάπτυξης Διασταυρωμένων Πωλήσεων. Παράλληλα διετέλεσε Βοηθός Γενικού Διευθυντή (1989-2000) και Μέλος των Επιτροπών Στρατηγικής και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Σχεδίων του Ομίλου Λαϊκής. Ανέπτυξε Στατιστικούς Δείκτες/ Υποδείγματα για μέτρηση/ πρόβλεψη τομέων (Τουρισμός, Εξαγωγές, Μετοχές, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Δημόσ.Χρέος-Έλλειμμα).

Ακόμα ανέπτυξε Στατιστικό Υπόδειγμα για την περιοδική μέτρηση της γνώμης του κοινού για την ποιότητα των υπηρεσιών της τράπεζας ή των προβλημάτων του τόπου (Κυπροβαρόμετρο, 1998). Τη μεθοδολογία του τη δίδαξε ως επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο μάθημα  «Μεθοδολογία Έρευνας» (1998). Πρωτοποριακές μελέτες του ήταν οι εξής : ‘Υπεράκτιες Εταιρείες’ (1979), ‘The Energy Problem, Renewable Sources, Saving (1980), ‘Βιομηχανικός Τομέας Κύπρου’(1982).

Στο διάστημα 1990-2008 δίδαξε για μικρές περιόδους ως επισκέπτης Καθηγητής ειδικά μαθήματα στα πιο κάτω Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ακαδημίες της Κύπρου

 1. Frederick Un. (MarketResearch, Μάθημα για απόκτηση του τίτλου Μάστερ-ΜΒΑ)
 2. European University (Marketing of Services, Progr.of Amer.Marketing Association)
 3. University of Nicosia (EMU, Competition in EU Market, για τίτλο Μάστερ-ΜΒΑ)
 4. Πανεπιστήμιο Κύπρου-Έδρα Jean Monet (Όργανα, Οδηγίες, Πολιτικές της Ε.Ε.)
 5. Πανεπιστήμιο Κύπρου-Παιδαγωγική Ακαδημία (ONE/Ευρώ, Πολιτικές της Ε.Ε.)
 6. Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (Όργανα, Πολιτικές, Προγράμματα ΕΕ)
 7. Mediterranean Institute of Management (European Affairs, for the MBA Course)
 8. Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Διαχείριση Αλλαγής, Παραγωγικότητα, Ε.Ε.)
 9. European University-ΤΑΛΩΣ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιχειρηματιών (Μαθήματα: Health and Security in the Place of Work, Strategy and Management of Change, Marketing, Accounting, Human Resources Management, Organization etc).

Καθοδήγησε αρκετούς φοιτητές στη διδακτορική/ μεταπτυχιακή διατριβή τους σε θέματα στατιστικής, οικονομικών, μαθηματικών, Ε.Ε. (κινητικότητα, ενέργεια, ευρώ). Πήρε μέρος σε Ευρωπαϊκά/ Διεθνή Συνέδρια/ Σεμινάρια σε Κύπρο, Ελλάδα κ.ά. (σε ένα παρουσίασε μεταδιδακτορική μελέτη του για ένα τραπεζικό σύστημα της Ε.Ε.).

Ειδικά το 2001 διετέλεσε Διευθυντής του Statistical-Market Research Institute (SRI) και διοργάνωσε έρευνες ποιότητας-focus, της κοινωνίας και τάσεων στην αγορά. Στο διάστημα 2001-2008 υπήρξε εξωτερικός συνεργάτης κυβερνητικών υπηρεσιών, δύο ημικρατικών οργανώσεων, μικρού αριθμού δήμων, πρεσβειών, μίας τράπεζας, πάνω σε προγράμματα και κονδύλια της ΕΕ, σε θέματα κοινωνικής ανάπτυξης και έρευνας.

Υπήρξε Σύμβουλος του ΚΕΠΑ και ετοίμασε τρία Σχέδια Παραγωγικότητας, 1) του Υπουργείου Υγείας, 2) της Κοινωνικής Ευημερίας και 3) της Αστυνομίας της Κύπρου.

Είναι διαπιστευμένος Σύμβουλος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΑΑΔ) και Αξιολογητής του ΚΕΠΑ για προτάσεις σε θέματα Κινητικότητας εντός ΕΕ.

Κατά το διάστημα 2003-2008 διετέλεσε Μέλος της Διαπραγματευτικής Ομάδας των Ελληνοκυπρίων για το Κεφάλαιο «Ευρωπαϊκά Θέματα και Ομοσπονδία Κύπρου». Με το πέρας της αποστολής του συνέγραψε πρώτος βιβλίο για την ‘Ομοσπονδία Κύπρου’ όπου καλεί την ΕΕ να προσφέρει κονδύλια και να έχει κύριο ρόλο στη λύση.

Στην περίοδο 2008-2013 διετέλεσε Μέλος στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για αποφάσεις σε μείζονα έργα (αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, δρόμοι, σχολεία, ΙΤ, κ.ά.), και συνέγραψε βιβλίο-Οδηγό για τις Επιχειρήσεις με αποφάσεις της Αρχής, σχόλια.

Από το 2013 είναι Σύμβουλος Φορέων και Πρόεδρος της P.M.P. Business Angels. Συνεχίζει να αρθρογραφεί και να εμφανίζεται (με αρχή από το 1990) στα ΜΜΕ/ Ράδιο, Τηλεόραση. Μεταξύ άλλων ανέπτυξε τις προτάσεις του για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την ίδρυση νέας εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών, την κατανομή μεταξύ ΕΚ και ΤΚ των εσόδων από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο μετά τη λύση του Κυπριακού, τα οποία έσοδα θα ανήκουν στην Κεντρική Κυβέρνηση, όπως το είχαμε εισηγηθεί στις Διαπραγματεύσεις το 2008 και το είχαν αποδεχθεί τότε οι ΤΚ.

Συνέγραψε πάνω από 150 άρθρα για τη διεθνή, ευρωπαϊκή, εγχώρια οικονομία,  καινοτομία/ ανάπτυξη, πολιτισμό κ.ά.. Σχεδίασε υποδείγματα μαθηματικο-στατιστικά/ οικονομετρικά για ΑΕΠ, κατανάλωση, εξαγωγές, εποχικότητα τουρισμού Κύπρου, εξοικονόμηση ενέργειας, διαχείριση υδάτων, για αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση και σε σύστημα τραπεζών στην Ε.Ε. (“System of n states with generalised rates of change”).

Συγγράφει Επιστημονικές Μελέτες στα Μαθηματικά (επίλυση άλυτων προβλημάτων της Αρχαιότητας, Γενικευμένοι Τύποι σε πολυδιάστατο χώρο κ.ά.), στη Στατιστική (Μοντέλα για τις Επιδημίες, Embola κ.ά.) για την οικονομική ανάπτυξη Κύπρου, ΕΕ.

Έχει υποβάλει μελέτες στις Βρυξέλλες, σε Υπουργεία και Ημικρατικούς. Συνέγραψε τα βιβλία ‘Ομοσπονδία Κύπρου’ (2010), ‘Ενεργειακός Σχεδιασμός Κύπρου 2011-2030 και Γεωπολιτική’ (2011) που αξιοποιήθηκαν ήδη από αρμόδιους Αξιωματούχους. Ακολουθούν τα επιστημονικά συγγράμματα (που ετοιμάζονται)

 • ‘Δημόσιες Προσφορές στην Κύπρο για έργα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης’
 • ‘Stochastic Processes for Public Health, Epidemics and Biology’
 • “Strategy for the Energy of Cyprus, as a tool to solve its political problem”
 • Δεκάλογοι για την Επιχείρηση- Ανάπτυξη, Καινοτομία, Πωλήσεις, Παραγωγικότητα
 • ‘Statistical Indices for the Economy, Society, Environment, Health, Population’,
 • ‘Generalising Mathematical Formulas, Solution of 3 Unsolved Ancient Problems’

Είναι Αντιπρόεδρος-Αναπλ.Πρόεδρος του Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών-Κύπρου  (UNAC) τον οποίο ενίοτε αντιπροσωπεύει στο εξωτερικό σε συνέδρια της WFUNA (World Federation of United Nations Associations) ή στην Ε.Ε. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών Κύπρου, Αντιπρόεδρος του European Movement (Cyprus), Σύνεδρος στις εργασίες της ΕΕ για το Σύνταγμά της (Αθήνα, 2003), Πρόεδρος του Ινστιτούτου  Ερευνών KTISIS, Μέλος της Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου, του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου και της Μαθηματικής Εταιρείας.

Το 2014 η Διεθνής Ακαδημία ARTS-SCIENCE-LETTRES του απένειμε το Διεθνές Επίχρυσο Διεθνές Μετάλλιο-2014 της για τη συνολική συμβολή του στην Επιστήμη στα Γράμματα, στις Τέχνες/στον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κύπρου.

Ο Παύλος Ιωσηφίδης είναι κάτοχος πτυχίου (BA in Business Economics & Finance) και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA -Finance) από το London Metropolitan University.

Η προηγούμενη εργασιακή του εμπειρία περιλαμβάνει εργοδότησή του στους οργανισμούς PWC, Global Capital, Eurolink Securities, Atlantic Securities (Asset Manager), RTD Talos, Ermis Incubator, Provident Investments. Ο

Παύλος Ιωσηφίδης είναι ιδιοκτήτης και εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας P.M.P Business Angels (εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών). Επιπρόσθετα ο Παύλος είναι εξωτερικός Λέκτορας από το 2002 στο MIM (Mediterranean Institute of Management) του Κέντρου Παραγωγικότητας και στην Αστυνομική Ακαδημία σε θέματα Διοίκησης, Στρατηγικής και Ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Από το 2000 έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε εκατοντάδες σεμινάρια – συνέδρια- εκπαιδευτικά προγράμματα στα θέματα διοίκησης, στρατηγικής ανάπτυξης, διαχείρισης αλλαγών και άλλα. Επιπρόσθετα ο Παύλος είναι μέλος σε διοικητικά συμβούλια μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τέλος, ο Παύλος Ιωσηφίδης έχει 17 χρόνια ενεργό δράση μέσω της επιχείρησής του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, νέων εταιρειών, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, νεανικής επιχειρηματικότητας, αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, επενδυτικών ταμείων και στρατηγικής ανάπτυξης εταιρειών.

Ο Παύλος Ιωσηφίδης είναι Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Επίπεδο 3) στην Αρχή Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Αρ. Πιστοποιητικού 535). Επιπρόσθετα, είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Κεφαλαίων και Επενδυτικός Σύμβουλος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και πιστοποιημένος NOMAD Nominated Advisors από το Χρηματιστήριο αξιών Κύπρου

Petros Josephides has a vast experience in the futures derivative market trading ranging from highly liquid products such as Equity Indexes and FX to low liquidity high volatility products as some of the commodity futures. Prior to his relocation in Cyprus and following his studies in London, he worked there in a highly results driven proprietary firm based strictly on futures trading.

Since his relocation in Cyprus, he has been working as a (Head of the Asset Management Department) Portfolio Manager in a Cyprus Investment Firm. His duties included (KYC issues – Asset management methodology – risk management – compliance issues) the design of investment allocation for each of the clientele profile (retail or institutional) and customization for specific investment requests. In this way he had direct handling of a wide range of products in our clientele’s portfolios. Ranging from Simple Funds, Fund of Funds, Structure Products, Bonds, and Alternatives Investments to the development and trading of our own investment vehicle.

He designed and created on behalf of Provident Investments Protean Global Futures Performance Linked Note, a managed futures investment vehicle. In the process of managing the project, he actively liaised and established relationships with all appropriate authorities CSE, Cysec and other International Futures Clearing firms and institutions. Actively managing and trading for the Fund has also given him first-hand experience regarding the Fund Administration aspect of the industry (we had weekly NAV requirements and also concluded the Funds cycle with full Redemption of its units).

Moreover, he have, study, researched and analyzed many different investment vehicle structures (operational, legal, license and regulatory requirements) such as  ICIS, AIFC, AIF and UCITS. 

In addition, working in a CIF from the early stages of its establishment, he has direct knowledge of all aspects and requirements it needs to operate smoothly and implement its policies, MIFID, manuals and strategic decisions. He is very familiar with the budget and operational plans a CIF needs as well as the deadlines and handling procedures of capital adequacy and Cysec regulations.

He is a highly motivated and results driven individual that believes in teamwork in order to achieve higher performance for the organization goals.

jy

Η Ιωάννα Γιαννακού είναι απόφοιτος του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus), στο κλάδο Διοίκησης Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων. Ακολούθως, έχει αποκτήσει Πτυχίο στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων (BA in General Bussiness) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus). Έπειτα, προχώρησε στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (Mediterranean Ιnstitute Μanagement).

Έχει παρακολουθήσει σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια όπου είχε την ευκαιρία να έχει μια πολύπλευρη άποψη τόσο του εργασιακού της αντικειμένου όσο και της διδακτικής της εμπειρίας, όπως: Εφαρμογή Επιχειρηματικού πλάνου, Στρατηγικά εργαλεία για διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων, Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων, Στρατηγική Εργαλεία για Διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων, Χάραξη και υλοποίηση στρατηγικών ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Οικονομική διαχείριση ΜΜΕ επιχειρήσεων,  Εργαστήρι Κοινωνικής Καινοτομίας, Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων, Διαχείριση Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Προβολή της τουριστικής υποδομής της Κύπρου, Παροχή υπηρεσιών πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού και περιηγητικού τουρισμού σε αγροτουριστικά καταλύματα, Networking Skills/Διαδικτυακές Ικανότητες κ.ά

Έχει εργαστεί αρχικά σε Κέντρο Ερευνών και έπειτα στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Υποδοχής και Οροφοκομίας, στο Τμήμα Λογιστηρίου και στο Τμήμα Διεύθυνσης αξιόλογων Ξενοδοχειακών και Αγροτουριστικών Μονάδων.

Σήμερα, εργάζεται στην PMP Business Angels Ltd ως Διαχειριστής Έργων (Project Manager). Διαχειρίζεται Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα επιχορηγήσεων προς νέους και επιχειρήσεις, ασχολείται με τον επιχειρηματικό προγραμματισμό και ανάπτυξη επιχειρήσεων  (εκπόνηση επιχειρηματικών και τεχνοοικονομικών μελετών) και την διεξαγωγή επιχειρηματικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς νέους, ενήλικες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, είναι εξωτερικός εκπαιδευτής της σχολής Ξενοδοχειακών σπουδών στο θέμα Οροφοκομίας στην Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου,  μεταδίδει τις γνώσεις της σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε  βραδινά κέντρα επιμόρφωσης ενηλίκων και είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Αρχή Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Αρ. Πιστοποιητικού Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑνΑΔ: ΣΕΠ002575).

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ανάλογα με το έργο που υλοποιείται ή τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει η PMP Business Angels Ltd συνεργάζεται με διαφορετικούς επιστήμονες και επαγγελματίες, με πείρα και γνώση σε διαφορετικές ειδικότητες. Όλοι οι συνεργάτες είναι εξειδικευμένοι στον τομέα τους και έχουν υψηλό επίπεδο κατάρτισης.