Οι Υπηρεσίες μας

δίπλα σας σε ό,τι κι αν χρειαστείτε

Χρηματοδοτικά Προγράμματα
Επιχειρηματικά πλάνα
Συμβουλευτική υποστήριξη επιχείρησης
Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Υποβολή προτάσεων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα

ΜΕΤΡΟ 4.2

Προστιθέμενη άξια στα γεωργικά προϊόντα.
Δημιουργία και  Εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
Πέραν των 50 Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 3α

Σχέδιο ενθάρρυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό κλάδο
Winestories Ltd (Οινοποιείο Ζαμπάρτας, Άγιος Αμβρόσιος), V.V Lampadistis Wineries Ltd (Οινοποιείο Καλοπαναγιώτη)

Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων
Πέραν των 50 Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
Πέραν των 50 αιτήσεων

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας
NETInfo PLC.

Υλοποιημένα Προγράμματα / Εγκριμένα Σχέδια πελατών

Ανοικτά προγράμματα / σχέδια

Κρατικές και Ευρωπαϊκές χορηγίες από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις και τα άτομα ώστε να αναπτυχθούν στο σημερινό απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

περισσότερα
Copyright 2015 © Business Angels, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc