Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την Αίτηση συμμετοχής σας καθώς και την Τεχνοοικονομική Μελέτη που θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το επιχειρηματικό έργο στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών για ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Εάν ενδιαφέρεστε και εσείς να υποβάλλετε αίτηση στο Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων επικοινωνήστε μαζί μας (email: jy@businessangels.com.cy, τηλ: 99786512).

Σχέδιο ενθάρρυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό κλάδο

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την Αίτηση συμμετοχής σας καθώς και την Τεχνοοικονομική Μελέτη που θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το επιχειρηματικό έργο στα πλαίσια του Σχεδίου ενθάρρυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό κλάδο.

Εάν ενδιαφέρεστε και εσείς να υποβάλλετε αίτηση στο Σχέδιο ενθάρρυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό κλάδο επικοινωνήστε μαζί μας (email: jy@businessangels.com.cy, τηλ: 99786512).

Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων (On going Business Consulting)

Η ομάδα της PMP Business Angels είναι σε θέση να υποστηρίξει την επιχείρηση σας μέσω Συμβουλευτικής Υποστήριξης, η οποία περιλαμβάνει την τακτική συνάντηση του συμβούλου με τα εξουσιοδοτημένα στελέχη της επιχείρησης. Στις συναντήσεις αυτές συζητούνται, επεξεργάζονται και αναλύονται σημαντικά επιχειρηματικά ζητήματα και στη συνέχεια συναποφασίζονται τρόποι χειρισμού και λύσεις, οι οποίες στη συνέχεια υλοποιούνται.

Εάν ενδιαφέρεστε και εσείς για Συμβουλευτική υποστήριξη της δικής σας επιχείρησης επικοινωνήστε μαζί μας (email: jy@businessangels.com.cy, τηλ: 99786512).

Στήριξη Νέων Επιχειρήσεων (Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα)

Όταν τα όνειρα σας υλοποιούνται, νιώθουμε τιμή που συμβάλαμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο αλλά παράλληλα και περηφάνια για την υλοποίηση των Επιχειρηματικών ιδεών σας !!!

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την Αίτηση συμμετοχής σας καθώς και το Επιχειρηματικό πλάνο που θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το επιχειρηματικό έργο στα πλαίσια του Σχεδίου ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

Εάν ενδιαφέρεστε και εσείς να υποβάλετε αίτηση στο Σχέδιο ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας για να υλοποιήσετε την δική σας Επιχειρηματική ιδέα επικοινωνήστε μαζί μας.

Προστιθέμενη άξια στα γεωργικά προϊόντα. Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την Αίτηση συμμετοχής σας καθώς και την Τεχνοοικονομική Μελέτη που θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το επιχειρηματικό έργο στα πλαίσια του Σχεδίου προστιθέμενης άξιας στα γεωργικά προϊόντα – Δημιουργία και  Εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Εάν ενδιαφέρεστε και εσείς να υποβάλλετε αίτηση στο Σχέδιο προστιθέμενης άξιας στα γεωργικά προϊόντα – Δημιουργία και  Εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων επικοινωνήστε μαζί μας (email: jy@businessangels.com.cy, τηλ: 99786512).