Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της PMP Business Angels Ltd απευθύνονται στους πιο κάτω:

  • Επιχειρήσεις, Μεγάλες ή Μικρομεσαίες,
  • Δήμοι/κοινότητες,
  • Ημικρατικοί και δημόσιοι φορείς,
  • Πανεπιστήμια, Κολλέγια,
  • Ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, Ακαδημίες/ Ινστιτούτα,
  • Πολιτιστικοί Φορείς, Μειονότητες Κύπρου,
  • Ιδιώτες που θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση ή να εξασφαλίσουν επιχορηγήσεις για θέματα ιδιοκατοίκησης ή ανακαίνισης κατοικιών σε αγροτικές περιοχές.