Η εταιρεία PMP Business Angels Ltd είναι μια επιχείρηση συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον επιχειρηματικό κόσμο που ιδρύθηκε το 1999 ως PMJ Investment Consultants Ltd.

Σήμερα, η εταιρεία PMP Business Angels Ltd έχει ως στόχο την προσφορά υψηλής στάθμης συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, μεγάλης ή μικρομεσαίας ή τοπικής κοινωνικής/ οικονομικής μονάδας, ώστε να εξελιχθεί καταστεί σε ανταγωνιστική. Ειδική έμφαση δίδεται στον επιχειρηματία ώστε σε φάσεις κρίσιμες ή ομαλές να ενεργεί με πνεύμα  αναπτυξιακό, καινοτόμο, ορθολογικό, στα καίρια και κρίσιμα θέματα.

Η εταιρεία μας έχει συμμετάσχει, αναλάβει και διεκπεραιώσει πολλά έργα που αφορούν Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα επιχορήγησης / χρηματοδότησης. Έχει δώσει βάρος και έμφαση σε αναπτυξιακά έργα,  στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού,  στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων,  στην καινοτομία,  στην στρατηγική ανάπτυξη επιχειρήσεων,  στην επιχειρηματικότητα και στη διαχείριση  επιχειρήσεων εκκολαπτηρίων για προώθηση νέων καινοτόμων ιδεών.

Το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της εταιρείας  περιλαμβάνει την επιμέλεια, παρακολούθηση, εφαρμογή και εκπόνηση μελετών, την ανάληψη και εκτέλεση έργων καθώς και την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση, την αξιολόγηση αναπτυξιακών σχεδίων και προγραμμάτων καθώς και την παρακολούθηση / εποπτεία  της  υλοποίησής τους.

Επίσης,  η εταιρεία μας, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της στο χώρο των επιχειρήσεων, ειδικεύεται στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Έχει αναλάβει τον συντονισμό δραστηριοτήτων κατάρτισης, έχει διοργανώσει, αξιολογήσει και παρουσιάσει πολλά σεμινάρια σε θέματα Διοίκησης/ Διεύθυνσης Μεγάλων και Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων, Ιδιωτικών και Δημόσιων Οργανισμών. Τα γνωστικά παιδία όπου επικεντρώνονται οι εκπαιδεύσεις είναι η διοίκηση, η στρατηγική, η διαχείριση της αλλαγής, η επιχειρηματικότητα, οι διευθυντικές δεξιότητες και πολλά άλλα θέματα.

Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης, με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε οργανισμού, τις τάσεις της αγοράς, τις συνθήκες ανταγωνισμού και τις διάφορες αλλαγές τόσο του γρήγορα μεταβαλλόμενου εξωτερικού περιβάλλοντος όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος του κάθε οργανισμού.

Επιπλέον, η PMP Business Angels συνεργάζεται με μεγάλες επιχειρήσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό όπου στελεχώνει και καθοδηγεί τα διοικητικά τους συμβούλια.

Τέλος, η εταιρεία είναι διαπιστευμένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) για  θέματα επενδυτικών συμβουλών, διαχείρισης και δημοσιοποίησης εταιρειών.