Το Όραμα μας

Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο, δυναμικό, καινοτόμο και αξιόπιστο οργανισμό που να πρωτοπορεί στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων της Κύπρου, ώστε να αντέχουν την παρούσα κρίση και κάθε νέα κρίση και να αναπτύσσονται μετά από αυτήν.

Με απλά λόγια η εταιρεία έχει όραμα να αποδειχθεί ως ο «Επιχειρηματικός Άγγελος» σε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως η καθοδήγηση των επιχειρήσεων, η εξεύρεση πόρων για την πορεία τους,  η στρατηγική ανάπτυξης τους ,ο προγραμματισμός  και τα σχέδια υλοποίησης τους.

Στο όραμα,  ειδική αξία έχει η ανάπτυξη μακροχρόνιας, πολυδιάστατης σχέσης και στενής συνεργασίας με τους πελάτες που να στηρίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, παράγοντες που εξασφαλίζουν την από κοινού επίτευξη των επιθυμητών στόχων προς όφελος της επιχείρησης / του οικονομικού φορέα και της οικονομίας γενικότερα.

ikiki

Η Αποστολή μας

Αποστολή μας είναι η συνεχής προσφορά ποιοτικών εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και η επαγγελματική καθοδήγηση των κυπριακών επιχειρήσεων με στόχο την:

  • συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς τους,
  • αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών προς όφελος της επιχείρησης,
  • βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών επιλογών της,
  • ενίσχυση της διαχείρισης αλλαγών και αντιμετώπισης/ πρόληψης κινδύνων,
  • γενική στρατηγική ανάπτυξη για μια ασφαλή και προσοδοφόρο πορεία,
  • εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων για ορθολογιστική και βιώσιμη ανάπτυξη.

hthh