ΚΛΕΙΣΤΟ-Επενδύσεις στις Οινοποιητικές Επιχειρήσεις – Μέτρο ΕΠΣΑ 3α – 9η Προκήρυξη

Tο Σχέδιο «Επενδύσεις στις Οινοποιητικές Επιχειρήσεις – Μέτρο ΕΠΣΑ 3α – 9η Προκήρυξη» έχει επαναπροκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή στήριξης για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις μεταποίησης και σε υποδομές οινοποιίας, καθώς και σε δομές και εργαλεία εμπορίας. Οι εν λόγω επενδύσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης και στην προσαρμογή της στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της. Αφορούν επίσης την παραγωγή ή την εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VII μέρος II του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013. Ανάμεσα στους στόχους του Μέτρου συγκαταλέγεται και η βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας, της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και των βιώσιμων διεργασιών.

Προκήρυξη Σχεδίου: Το πιο πάνω Σχέδιο έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 18 Ιουνίου 2019.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 18 Ιουνίου 2019 μέχρι 19 Ιουλίου 2019.

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την Aίτηση συμμετοχής σας καθώς και την Τεχνοοικονομική μελέτη στο πιο πάνω σχέδιο όπου θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το έργο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερες πληροφορίες,επίσης, μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/f465c263fb66a34dc2258163002de955/bc8e724e188d7192c225841d002f4925?OpenDocument