ΚΛΕΙΣΤΟ – Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Tο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (1η Προκήρυξη) έχει προκηρυχθεί στις 23 Σεπτέμβρη 2019 από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σκοπός Σχεδίου: Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας (50%) πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι: 
-Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων,
-Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου,
-Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα.

 

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την αίτηση συμμετοχής σας στο συγκεκριμένο Σχέδιο.  Εάν ενδιαφέρεστε και εσείς να υποβάλετε αίτηση στο πιο πάνω Σχέδιο επιχορήγησης και για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ενημερώνει ότι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στα Σχέδια Χορηγιών θα είναι διαθέσιμη για δοκιμαστική λειτουργία (demo)από την Παρασκευή, 08/11/2019 και ώρα 10:00π.μ μέχρι τις 20/11/2019 και ώρα 13:00. Η εφαρμογή σε αυτή τη φάση έχει σκοπό την πρώτη πιλοτική παρουσίαση του συστήματος για εξοικείωση των ενδιαφερομένων (χρηστών) με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων καθώς και την επίλυση τυχόν ερωτημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/9EFED6621DBB0651C22584AB0047F7D3?OpenDocument