ΚΛΕΙΣΤΟ-Πρόσκληση Προγράμματος Κατάρτισης: ‘Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων’

Η ABI Career Builders, διοργανώνει το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα: ‘Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων’
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
7 Δεκεμβρίου 2017, Πέμπτη 13:00-18:30
8 Δεκεμβρίου 2017, Παρασκευή 13:00-16:15
14 Δεκεμβρίου 2017, Πέμπτη 13:00-18:30
15 Δεκεμβρίου 2017, Παρασκευή 13:00-16:15
Σύνολο ωρών: 16

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς – Σκουριώτισσα, 835 Κατύδατα, Λευκωσία (Τηλέφωνο: +357 99876735)

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το σεμινάριο στοχεύει στο να μυήσει τους συμμετέχοντες σε σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, επικοινωνίας και μάρκετινγκ σε στόχο την αύξηση των πωλήσεων μέσω της διερεύνησης του πελατολογίου και της διατήρησης ικανοποιημένων πελατών.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη (Υπεύθυνους τμημάτων/Managers,Supervisors) του τμήματος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ.
Εισηγητής: Παύλος Ιωσηφίδης , Διευθυντής της PMP Business Angels 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιάση Βελισσαρίου , Τηλ.: 70077277, Email: info@careerbuilderscy.com, ABI Career Builders