ΚΛΕΙΣΤΟ-Πρόσκληση Προγράμματος Κατάρτισης: ‘Στρατηγική και επιχειρηματικός σχεδιασμός. Το κλειδί της επιτυχίας για τις ΜΜΕ.’

Η ABI Career Builders, διοργανώνει το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα : Στρατηγική και επιχειρηματικός σχεδιασμός.Το κλειδί της επιτυχίας για τις ΜΜΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
16 Νοεμβρίου 2017, Πέμπτη 09:00-14:30
17 Νοεμβρίου 2017, Παρασκευή 09:00-14:30
23 Νοεμβρίου 2017, Πέμπτη 09:00-14:30
01 Δεκεμβρίου 2017,Παρασκευή 09:00-15:45
Σύνολο ωρών: 21

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΕΒΕ Πάφου, Λεοφώρος Αθηνών 7 και Αλ. Παπάγου – Tolmi Court, Γραφείο 101, P.O.Box 60082, 8100 Πάφος

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν το πώς καθορίζονται στόχοι, πως διαμορφώνονται στρατηγικές και πως οι κύριες διευθυντικές λειτουργίες ενοποιούνται μέσω της λήψης Διευθυντικών Στρατηγικών Αποφάσεων.
Για την σωστή διαμόρφωση μίας στρατηγικής απαιτείται ένα καλά καταρτισμένο επιχειρηματικό πλάνο. Άλλος ένας στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν στην επιχείρηση τους ένα  καλά καταρτισμένο επιχειρηματικό πλάνο – business plan. Το Επιχειρηματικό πλάνο ως σημαντικότατο εργαλείο για την πορεία μιας επιχείρησης, ορίζει και καθοδηγεί τις δραστηριότητες της. Ειδικότερα σε περιόδους κρίσης ένα επιχειρηματικό πλάνο είναι απαραίτητο για σκοπούς αναδιαρθρώσεων υφιστάμενων ή εξασφάλιση νέων επιχειρηματικών δανείων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς όπως επίσης και για ευκαιρίες χρηματοδότησης από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά κονδύλια.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες/Ιδιοκτήτες ΜΜεπιχειρήσεων όπως επίσης και σε Διευθυντικό και Εποπτικό προσωπικό ΜΜΕ (Διευθυντές, Υπεύθυνους τμημάτων).
Εισηγητής: Παύλος Ιωσηφίδης , Διευθυντής της PMP Business Angels 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιάση Βελισσαρίου , Τηλ.: 70077277, Email: info@careerbuilderscy.com, ABI Career Builders