Επιχορηγημένο Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα : 《Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων》

PMP Business Angels Ltd, Business Consultants σε συνεργασία με την ABI Career Builders την Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2017 διοργάνωσε  το Επιχορηγημένο Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα : 《Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων》το οποίο ολοκληρώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Στόχοι προγράμματος: Το σεμινάριο στοχεύει στο να μυήσει τους συμμετέχοντες σε σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, επικοινωνίας και μάρκετινγκ σε στόχο την αύξηση των πωλήσεων μέσω της διερεύνησης του πελατολογίου και της διατήρησης ικανοποιημένων πελατών.
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη (Υπεύθυνους τμημάτων/Managers,Supervisors) του τμήματος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ.
Ομιλητής: Παύλος Ιωσηφίδης, Γενικός Διευθυντής της#PMPBusinessAngels
Χώρος διεξαγωγής: Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ABI Career Builders για την άψογη συνεργασία και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς για τη φιλοξενία.