ΚΛΕΙΣΤΟ-Πρόσκληση Προγράμματος Κατάρτισης: ‘Η σημασία της οικονομικής διαχείρισης ΜΜΕ ως σημαντικότατο εργαλείο για την επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξη τους’

Tο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), διοργανώνουν το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα : ‘ Η σημασία της οικονομικής διαχείρισης ΜΜΕ ως σημαντικότατο εργαλείο για την επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξη τους ’
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
14 Νοεμβρίου 2016, Δευτέρα 17:00-21:00
15 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη 17:00-21:00
21 Νοεμβρίου 2016, Δευτέρα 17:00-21:00
23 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη 17:00-21:00
28 Νοεμβριου 2016, Δευτέρα 17:00-21:00
ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Οι θεωρητικές γνώσεις σε συνδυασμό με τις πρακτικές εφαρμογές θα δώσει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν αναλυτική σκέψη και να συνδυάσουν τις διάφορες παραμέτρους ούτως ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις που θα εξασφαλίζουν την μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει πλήρως τις διαδικασίες προσέγγισης των άριστων οικονομικών επιλογών που πρέπει να υιοθετούν οι επιχειρήσεις σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες και διευθυντικό και εποπτικό προσωπικό ΜΜΕ.
Εισηγητής: Παύλος Ιωσηφίδης , Διευθυντής της #PMPBusinessAngels

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας: Αντώνης Άνιφτος Τηλ.: 22806113, Φαξ: 22376872, Email: aaniftos@kepa.mlsi.gov.cy Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου