Επιχορηγημένο Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα :’Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων’

PMP Business Angels Ltd, Business Consultants σε συνεργασία με την ABI Career Builders την Παρασκευή 20 Οκτωμβρίου 2017 διοργάνωσε  το Επιχορηγημένο Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα : 《Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων》το οποίο ολοκληρώνεται στις 03 Νοεμβρίου 2017.

Στόχοι προγράμματος: Το σεμινάριο στοχεύει στο να μυήσει τους συμμετέχοντες σε σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, επικοινωνίας και μάρκετινγκ σε στόχο την αύξηση των πωλήσεων μέσω της διερεύνησης του πελατολογίου και της διατήρησης ικανοποιημένων πελατών.
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη (Υπεύθυνους τμημάτων/Managers,Supervisors) του τμήματος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ.
Ομιλητής: Παύλος Ιωσηφίδης, Γενικός Διευθυντής της#PMPBusinessAngelsΧώρος διεξαγωγής: ΕΒΕ Πάφου

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ABI Career Builders για την άψογη συνεργασία και το ΕΒΕ Πάφου για τη φιλοξενία.