ΚΛΕΙΣΤΟ-Eπιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα: ‘ Στρατηγικά εργαλεία για διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων ’

Από 17 Οκτωβρίου μέχρι 26 Οκτωβρίου 2016 διεξήχθη στο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα:
‘ Στρατηγικά εργαλεία για διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων ’
14716070_10208590272968732_7346817176256290584_n
Το σεμινάριο απευθυνόταν σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ και στόχευε: 1. στην  αναλυτική εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση πληροφοριών τόσο από το εσωτερικό όσο και από το μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης και η χρήση συγκεκριμένων εργαλείων για τη λήψη επιχειρηματικών και Διευθυντικών Στρατηγικών Αποφάσεων, 2. στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν το πώς καθορίζονται οι στόχοι, πως χαράσσεται και διαμορφώνονται η στρατηγική στην επιχείρηση τους.
Εισηγητής: Παύλος Ιωσηφίδης , Διευθυντής της #PMPBusinessAngels