Μονοεπιχειρησιακά Επιχορηγημένα Προγράμματα Κατάρτισης σε Κύπρο και Εξωτερικό

Το Σχέδιο αφορά την επιχορήγηση διενέργειας ή/και παρακολούθησης στελεχών και υπαλλήλων της επιχείρησης σε εκπαιδευτικά προγράμματα-σεμινάρια στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Σχετικά με τα σεμινάρια εξωτερικού, εάν κάποιος ή κάποιοι υπάλληλοι από την επιχείρηση θέλουν να παρακολουθήσουν και να εκπαιδευτούν σε ένα συγκεκριμένο, εξειδικευμένο πρόγραμμα που γίνεται στο εξωτερικό, μπορούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις για τα αεροπορικά εισιτήρια τους, τα έξοδα διατροφής, το κόστος διαμονής τους, το κόστος της παρακολούθησης του σεμιναρίου κλπ.

Επίσης, σε σχέση με τα εσωτερικά σεμινάρια, εντός της επιχείρησης (ενδοεπιχειρησιακά), επιχορηγούνται διάφορα κόστη και βοηθήματα που μπορεί να χρειαστούν όπως η αμοιβή των εξωτερικών εκπαιδευτών, το κόστος του υπαλλήλου (εάν ο εκπαιδευτής είναι υπάλληλος της επιχείρησης), ο μισθός των υπαλλήλων για τις ώρες που θα τύχουν κατάρτισης, διάφορα λειτουργικά έξοδα, ενοίκιο αίθουσας κλπ. Το ποσοστό επιχορήγησης φτάνει μέχρι και το 80% των συνολικών δαπανών.

Το Σχέδιο είναι ανοικτό χωρίς χρονικές περιόδους.

Παρεχόμενες υπηρεσίες από την PMP Business Angels

Με βάση τις δικές σας ανάγκες η PMP Business Angels μπορεί να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης. Επίσης, αναλαμβάνουμε τις  διαδικασίες που απαιτούνται για την αίτηση, υλοποίηση και καταβολή του χορηγήματος όπου είναι:

  • Αίτηση για έγκριση του προγράμματος κατάρτισης: Υποβολή της αίτησης, των εντύπων προδιαγραφών καθώς και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, όσον αφορά την εταιρεία και τους εκάστοτε εξωτερικούς ή εσωτερικούς εκπαιδευτές.
  • Υλοποίηση του προγράμματος: Προετοιμασία των διαφόρων εντύπων που συμπληρώνονται κατά την διεκπεραίωση του προγράμματος.
  • Διαδικασίες για καταβολή χορηγήματος: Αφορά την συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων εντύπων σχετικά με την καταβολή του εγκριμένου χορηγήματος, καθώς επίσης και την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Κατάθεση όλων των πιο πάνω εντός του επιθυμητού χρονικού διαστήματος. Η αίτηση για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση, το αργότερο 3 εβδομάδες πριν από την έναρξη του εκάστοτε προγράμματος κατάρτισης.

Όσες επιχειρήσεις  επιθυμούν να λάβουν μέρος στο σχέδιο και θα χρειαστούν βοήθεια για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αίτηση, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ