Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (ανά εξάμηνο)

Σκοπός 

Συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από κρατικά ή ιδιωτικά ιδρύματα, οργανισμούς κατάρτισης και επιχειρήσεις.

Βασικές Πρόνοιες

  • Επιχορηγείται η συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων σε εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ προγράμματα.
  • Η συμμετοχή στα προγράμματα εξασφαλίζεται μετά από συνεννόηση των επιχειρήσεων με τους οργανωτές τους.
  • Μετά από επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος υποβάλλεται αίτηση για επιχορήγηση, μέσω του οργανωτή.

Οικονομική Κάλυψη

Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη, εργοδοτούμενοι του οποίου παρακολούθησαν με επιτυχία πρόγραμμα που οργανώνεται μέσα στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου, για κάλυψη μέρους του δικαιώματος συμμετοχής/διδάκτρων στο πρόγραμμα. Το χορήγημα καταβάλλεται στον οργανωτή του προγράμματος μετά από σχετική εξουσιοδότηση της επιχείρησης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες από την PMP Business Angels

H PMP Business Angels σε συνεργασία με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑΝΑΔ διεξάγει Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης με εκπαιδευτή τον Κύριο Παύλο Ιωσηφίδη, Γενικό Διευθυντή της PMP Business Angels και Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού(ΑΝΑΔ).

Όσες επιχειρήσεις  επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω για τα τρέχοντα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δες τα Aνοικτά Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης εδώ.