ΚΛΕΙΣΤΟ-Πρόσκληση Προγράμματος Κατάρτισης: ‘Στρατηγικά εργαλεία για διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων’

Tο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), διοργανώνει το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα: ‘Στρατηγικά εργαλεία για διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων’
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Δευτέρα 18/9/17 , Τρίτη 19/9/17,  Δευτέρα 25/9/17 , Τετάρτη 27/9/17

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 15:00-19:30
ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Σκοπός της κατάρτισης  είναι:
  1. Η αναλυτική εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση πληροφοριών τόσο από το εσωτερικό όσο και από το μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης και η χρήση συγκεκριμένων εργαλείων για τον καθορισμό στρατηγικών Μάρκετινγκ.
  2. Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν το πώς καθορίζονται οι στόχοι, πως χαράσσεται και  διαμορφώνονται η στρατηγική Μάρκετινγκ στην επιχείρηση τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων.
Εισηγητής: Παύλος Ιωσηφίδης , Διευθυντής της  PMPBusinessAngels

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Ανδρέας Στυλιανού Τηλ.: 22806144, Φαξ:22376872, Email:  astylianou@kepa.mlsi.gov.cy