ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – Ενημερωτική Συνάντηση

Η #PMPBusinessAngels παρευρέθηκε στην Ενημερωτική συνάντηση για την υλοποίηση των έργων που έχουν εγκριθεί από το Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας στο ΚΕΒΕ.

Η ομάδα της #PMPBusinessAngels ήταν υπεύθυνη για την κατάθεση της Αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας για εξασφάλιση χορηγίας της εταιρείας NETinfo plc όπου και εγκρίθηκε από το Υπουργείο ΕΕΒΤ.

Thank you for trusting PMP Business Angels’ team!