ΑΝΟΙΚΤΟ-Δάνειο Jeremie – Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων για θέματα επέκτασης και ανάπτυξης

Το Jeremie αναφέρεται σε τραπεζικό δάνειο με χαμηλότοκο επιτόκιο από αυτό που υπάρχει σήμερα στην αγορά και προέρχεται από Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση.

Σκοπός του δανείου αυτού είναι να στηρίξει εταιρείες σε θέματα επέκτασης και ανάπτυξης.

Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι ανοικτό. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες του σχεδίου.

5 6 7