ΑΝΟΙΚΤΟ-Στήριξη στις μικρομεσαίες και άλλες επιχειρήσεις προσφέρει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Συνεργατικού Κινήματος

Στήριξη στις μικρομεσαίες και άλλες επιχειρήσεις προσφέρει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) μέσω της συμφωνίας δανείου ύψους €50εκ. που έχει συνάψει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), εκ μέρους του Συνεργατικού Κινήματος και για λογαριασμό του.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή προς τις επιχειρήσεις των απαραίτητων για την ανάπτυξή τους κεφαλαίων, με μειωμένο χρηματοοικονομικό/ τραπεζικό κόστος. Επιπρόσθετα, ένα σκέλος του σχεδίου προνοεί επιπλέον στήριξη στις επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν νέους ή παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση σε νέους.

Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι ανοικτό. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες του σχεδίου.

13