ΚΛΕΙΣΤΟ-Πρόσκληση Προγράμματος Κατάρτισης: ‘Στρατηγικά εργαλεία για διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων’

Tο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), διοργανώνουν το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα: ‘ Στρατηγικά εργαλεία για διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων ’
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
20, 23, 27, 30 Μαρτίου και 3 Απριλίου 2017
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
17:00-21:00
ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Το σεμινάριο στοχεύει: 1. Στην αναλυτική εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση πληροφοριών τόσο από το εσωτερικό όσο και από το μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης και η χρήση συγκεκριμένων εργαλείων για τη λήψη επιχειρηματικών και Διευθυντικών Στρατηγικών Αποφάσεων. 2. Στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν το πώς καθορίζονται οι στόχοι, πως χαράσσεται και διαμορφώνονται η στρατηγική στην επιχείρηση τους.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ.
Εισηγητής: Παύλος Ιωσηφίδης , Διευθυντής της #PMPBusinessAngels

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Ανδρέας Στυλιανού Τηλ.: 22806144, Φαξ:22376872, Email:  [email protected]

ΚΛΕΙΣΤΟ-Eπιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα: ‘ Στρατηγικά εργαλεία για διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων ’

Από 17 Οκτωβρίου μέχρι 26 Οκτωβρίου 2016 διεξήχθη στο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα:
‘ Στρατηγικά εργαλεία για διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων ’
14716070_10208590272968732_7346817176256290584_n
Το σεμινάριο απευθυνόταν σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ και στόχευε: 1. στην  αναλυτική εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση πληροφοριών τόσο από το εσωτερικό όσο και από το μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης και η χρήση συγκεκριμένων εργαλείων για τη λήψη επιχειρηματικών και Διευθυντικών Στρατηγικών Αποφάσεων, 2. στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν το πώς καθορίζονται οι στόχοι, πως χαράσσεται και διαμορφώνονται η στρατηγική στην επιχείρηση τους.
Εισηγητής: Παύλος Ιωσηφίδης , Διευθυντής της #PMPBusinessAngels

ΚΛΕΙΣΤΟ-Πρόσκληση Προγράμματος Κατάρτισης: ‘Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων ’

Tο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), διοργανώνουν το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα : ‘Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων’
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
01 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη 17:00-21:00
03 Νοεμβρίου 2016, Πέμπτη 17:00-21:00
09 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη 17:00-21:00
10 Νοεμβρίου 2016, Πέμπτη 17:00-21:00
ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Το σεμινάριο στοχεύει στο να μυήσει τους συμμετέχοντες σε σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, επικοινωνίας και μάρκετινγκ με στόχο την αύξηση των πωλήσεων μέσω της διερεύνησης του πελατολογίου και της διατήρησης ικανοποιημένων πελατών.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη του τμήματος πωλήσεων.
Εισηγητής: Παύλος Ιωσηφίδης , Διευθυντής της #PMPBusinessAngels
13775452_1555396358100743_8043466575265291293_n

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας: Αντώνης Άνιφτος Τηλ.: 22806113, Φαξ: 22376872, Email: [email protected] Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

ΚΛΕΙΣΤΟ-Πρόσκληση Προγράμματος Κατάρτισης: ‘Η σημασία της οικονομικής διαχείρισης ΜΜΕ ως σημαντικότατο εργαλείο για την επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξη τους’

Tο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), διοργανώνουν το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα : ‘ Η σημασία της οικονομικής διαχείρισης ΜΜΕ ως σημαντικότατο εργαλείο για την επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξη τους ’
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
14 Νοεμβρίου 2016, Δευτέρα 17:00-21:00
15 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη 17:00-21:00
21 Νοεμβρίου 2016, Δευτέρα 17:00-21:00
23 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη 17:00-21:00
28 Νοεμβριου 2016, Δευτέρα 17:00-21:00
ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Οι θεωρητικές γνώσεις σε συνδυασμό με τις πρακτικές εφαρμογές θα δώσει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν αναλυτική σκέψη και να συνδυάσουν τις διάφορες παραμέτρους ούτως ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις που θα εξασφαλίζουν την μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει πλήρως τις διαδικασίες προσέγγισης των άριστων οικονομικών επιλογών που πρέπει να υιοθετούν οι επιχειρήσεις σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες και διευθυντικό και εποπτικό προσωπικό ΜΜΕ.
Εισηγητής: Παύλος Ιωσηφίδης , Διευθυντής της #PMPBusinessAngels

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας: Αντώνης Άνιφτος Τηλ.: 22806113, Φαξ: 22376872, Email: [email protected] Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

 

ΚΛΕΙΣΤΟ-Πρόσκληση Προγράμματος Κατάρτισης: ‘Στρατηγικά εργαλεία για διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων’

Tο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), διοργανώνουν το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα: ‘ Στρατηγικά εργαλεία για διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων ’
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
17 Οκτωμβρίου 2016, Δευτέρα 17:00-21:00
18 Οκτωβρίου 2016, Τρίτη 17:00-21:00
20 Οκτωβρίου 2016, Πέμπτη 17:00-21:00
24 Οκτωμβρίου 2016, Δευτέρα 17:00-21:00
26 Οκτωμβρίου 2016, Τετάρτη 17:00-21:00
ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Το σεμινάριο στοχεύει: 1. Στην αναλυτική εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση πληροφοριών τόσο από το εσωτερικό όσο και από το μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης και η χρήση συγκεκριμένων εργαλείων για τη λήψη επιχειρηματικών και Διευθυντικών Στρατηγικών Αποφάσεων. 2. Στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν το πώς καθορίζονται οι στόχοι, πως χαράσσεται και διαμορφώνονται η στρατηγική στην επιχείρηση τους.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ.
Εισηγητής: Παύλος Ιωσηφίδης , Διευθυντής της #PMPBusinessAngels
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας: Αντώνης Άνιφτος Τηλ.: 22806113, Φαξ: 22376872, Email: [email protected] Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (ανά εξάμηνο)

Σκοπός 

Συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από κρατικά ή ιδιωτικά ιδρύματα, οργανισμούς κατάρτισης και επιχειρήσεις.

Βασικές Πρόνοιες

  • Επιχορηγείται η συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων σε εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ προγράμματα.
  • Η συμμετοχή στα προγράμματα εξασφαλίζεται μετά από συνεννόηση των επιχειρήσεων με τους οργανωτές τους.
  • Μετά από επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος υποβάλλεται αίτηση για επιχορήγηση, μέσω του οργανωτή.

Οικονομική Κάλυψη

Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη, εργοδοτούμενοι του οποίου παρακολούθησαν με επιτυχία πρόγραμμα που οργανώνεται μέσα στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου, για κάλυψη μέρους του δικαιώματος συμμετοχής/διδάκτρων στο πρόγραμμα. Το χορήγημα καταβάλλεται στον οργανωτή του προγράμματος μετά από σχετική εξουσιοδότηση της επιχείρησης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες από την PMP Business Angels

H PMP Business Angels σε συνεργασία με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑΝΑΔ διεξάγει Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης με εκπαιδευτή τον Κύριο Παύλο Ιωσηφίδη, Γενικό Διευθυντή της PMP Business Angels και Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού(ΑΝΑΔ).

Όσες επιχειρήσεις  επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω για τα τρέχοντα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δες τα Aνοικτά Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης εδώ.

Μονοεπιχειρησιακά Επιχορηγημένα Προγράμματα Κατάρτισης σε Κύπρο και Εξωτερικό

Το Σχέδιο αφορά την επιχορήγηση διενέργειας ή/και παρακολούθησης στελεχών και υπαλλήλων της επιχείρησης σε εκπαιδευτικά προγράμματα-σεμινάρια στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Σχετικά με τα σεμινάρια εξωτερικού, εάν κάποιος ή κάποιοι υπάλληλοι από την επιχείρηση θέλουν να παρακολουθήσουν και να εκπαιδευτούν σε ένα συγκεκριμένο, εξειδικευμένο πρόγραμμα που γίνεται στο εξωτερικό, μπορούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις για τα αεροπορικά εισιτήρια τους, τα έξοδα διατροφής, το κόστος διαμονής τους, το κόστος της παρακολούθησης του σεμιναρίου κλπ.

Επίσης, σε σχέση με τα εσωτερικά σεμινάρια, εντός της επιχείρησης (ενδοεπιχειρησιακά), επιχορηγούνται διάφορα κόστη και βοηθήματα που μπορεί να χρειαστούν όπως η αμοιβή των εξωτερικών εκπαιδευτών, το κόστος του υπαλλήλου (εάν ο εκπαιδευτής είναι υπάλληλος της επιχείρησης), ο μισθός των υπαλλήλων για τις ώρες που θα τύχουν κατάρτισης, διάφορα λειτουργικά έξοδα, ενοίκιο αίθουσας κλπ. Το ποσοστό επιχορήγησης φτάνει μέχρι και το 80% των συνολικών δαπανών.

Το Σχέδιο είναι ανοικτό χωρίς χρονικές περιόδους.

Παρεχόμενες υπηρεσίες από την PMP Business Angels

Με βάση τις δικές σας ανάγκες η PMP Business Angels μπορεί να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης. Επίσης, αναλαμβάνουμε τις  διαδικασίες που απαιτούνται για την αίτηση, υλοποίηση και καταβολή του χορηγήματος όπου είναι:

  • Αίτηση για έγκριση του προγράμματος κατάρτισης: Υποβολή της αίτησης, των εντύπων προδιαγραφών καθώς και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, όσον αφορά την εταιρεία και τους εκάστοτε εξωτερικούς ή εσωτερικούς εκπαιδευτές.
  • Υλοποίηση του προγράμματος: Προετοιμασία των διαφόρων εντύπων που συμπληρώνονται κατά την διεκπεραίωση του προγράμματος.
  • Διαδικασίες για καταβολή χορηγήματος: Αφορά την συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων εντύπων σχετικά με την καταβολή του εγκριμένου χορηγήματος, καθώς επίσης και την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Κατάθεση όλων των πιο πάνω εντός του επιθυμητού χρονικού διαστήματος. Η αίτηση για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση, το αργότερο 3 εβδομάδες πριν από την έναρξη του εκάστοτε προγράμματος κατάρτισης.

Όσες επιχειρήσεις  επιθυμούν να λάβουν μέρος στο σχέδιο και θα χρειαστούν βοήθεια για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αίτηση, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ